Met deze pagina van Inclusief Groep website brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 5.

Inclusief Groep zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A | INZICHT

Inclusief Groep heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over het jaar 2018 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

B | REDUCTIE

Inclusief Groep heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Inclusief Groep communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Inclusief Groep neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief (link naar website initiatief).

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op site van  SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen)

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Inclusief Groep:

CO2-bewust Certificaat Niveau 5

Rapportages 2021

CO2-Beleid N5 3.1 2021 28-3-2022
CO2-Managementplan N5 3.1 2021 28-3-2022
CO2-Reductieplan N5 3.1 2021 28-3-2022
Directiebeoordeling N5 3.1 2021
Footprint IG 2021
CO2-Projectdossier – Project Lorentz N5 3.1 2021 28-3-2022
Footprint 2021 Project Lorentz
Scope 3 2021
Ketenanalyse groenafval Unit Groen 22-3-22
Ketenanalyse schoonmaakproducten Unit Schoonmaak 2021 22-3-22

Rapportages 1e helft  2021

Footprint eerste helft 2021
Footprint 1e helft 2021 Project Lorentz
CO2-Managementplan 2021
CO2-Beleid N5
CO2-Projectdossier – Project Lorentz 
Ketenanalyse Unit Groen
Ketenanalyse Unit Schoonmaak

Rapportages 2020

CO2-Reductieplan 2020
CO2_Projectplan
Footprint 2020
Footprint 2020 project Lorentz
2020 Directiebeoordeling CO2-reductiesysteem
CO2-Managementplan Inclusief Groep 2020

Rapportages 1e helft  2020

Footprint eerste helft 2020
Footprint eerste helft 2020 project Lorentz
CO2_Projectplan
CO2-Reductieplan
CO2-Managementplan Inclusief Groep

Rapportages 2019

CO2 Footprint
Footprint project Lorentz 2019
CO2_Projectplan
CO2-Reductieplan 2019
CO2-Managementplan Inclusief Groep 2019
Directiebeoordeling CO2-reductiesysteem 2019

Rapportages 1e helft 2019

CO2 Projectplan
CO2_Managementplan
CO2_Reductieplan