Inclusief Intervens: Dé organisatie voor het laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!

Inclusief Groep is sociaal ondernemer en zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider. Als werkgever heeft Inclusief Groep en zo’n 1.200 mensen in dienst. Ruim 90% van ons productiepersoneel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkbedrijven van Inclusief Groep worden ingezet als leeromgeving. Immers, werken leer je door te werken. Hoe de aanpak van Inclusief Groep werkt, is weergegeven in onderstaande folder. Natuurlijk kunnen wij u niet in deze folder exact laten zien wat wij doen en hoe we dit doen. Daarvoor is een gesprek nodig. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

De rol van arbeidsmarkttoeleider is ondergebracht bij Inclusief Intervens. Dit is dé organisatie voor het laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Enerzijds door het aanbieden van passende toeleidingstrajecten, anderzijds door als werkgever op te treden voor mensen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister.

 

 

 

Ik ben werkgever

Bent u ook op zoek naar een gemotiveerde en betrouwbare medewerker? Dan vinden wij de juiste kandidaat voor u. U kunt bij ons een individuele kracht inhuren of groepjes medewerkers, met of zonder begeleiding, bij u of bij ons op locatie en voor korte of lange tijd.

Meer informatie over:

Individuele detachering

Groepsdetachering

Begeleiding op de werkplek

Functiecreatie

Ik ben werknemer

Bent u op zoek naar een passende baan? Wij helpen u in het ‘screenen’ van jouw arbeidsvermogen, -potentie en arbeidsontwikkeling. Uitgangspunt bij onze dienstverlening is dat wij maatwerk leveren en methodisch werken.  

Meer informatie over:

Screening arbeidsmogelijkheden

Vergroten van sociale zelfredzaamheid

Werkfit maken

Sollicitatietraining en (Leer)werkplek

Ik zoek werk

Ik werk bij de gemeente/ UWV

Voor alle mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie de verwachting is dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen bieden wij het Dienstenaanbod 2019 aan.

Indien zij een Indicatie Banenafspraak hebben, vergroten deze mensen hun kansen op een betaalde baan.

Om bovenstaande op een methodische en professionele wijze te kunnen vormgeven, heeft Inclusief Intervens diverse professionals in dienst. Zij hebben de vaardigheden om met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werken en worden hierin voortdurend getraind en bijgeschoold.

De aanpak van Inclusief Groep werkt! Wij werken vanuit onderstaande flow:

Participatiehuis Participatiehuis Leerlijnen / Academie Leerlijnen / Academie Baan Baan

Subsidiecalculator

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kunt u mogelijk in aanmerking komen voor aantrekkelijke financiële voordelen. De online subsidiecalculator presenteert regelingen en subsidies voor nieuwe of recent in dienst getreden medewerkers. Naast de hoogte van de bedragen geeft de calculator achtergrondinformatie over de subsidies en regelingen en de te ondernemen acties.

Privacy- en klachtenreglement

Klik hier voor het privacy- en klachtenreglement van Inclusief Groep.