Werkfit maken

Voor een ieder die al lange tijd niet heeft gewerkt, een grote afstand tot de arbeidsmarkt kent, zijn/haar vaardigheden en competenties niet in beeld heeft en in een praktijkgerichte omgeving wil leren, bieden wij gevarieerd werk aan bij het arbeidstraining centrum. Hier worden de basisvaardigheden en competenties in kaart gebracht, ook evt. valkuilen. De verkregen rapportage kan tevens dienen ter ondersteuning van een sollicitatie.

Voor wie:

  • Mensen die vallen onder de Banenafspraak
  • Kandidaten van andere re-integratiebedrijven

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Bel dan met 0341-565400 of mail naar info@intervens.nl

Maaike kwam via een 'Werkfit traject' weer aan het werk

Maaike had een burn-out en zat inmiddels een jaar in de ziektewet. Ze werd door het UWV aangemeld voor een ‘Werkfit’ traject. Structuur en ritme in haar dag, dat was het eerste doel van het traject. Arbeidsritme opdoen en oriënteren op het werkveld, was het volgende doel. 

Het traject startte in het Participatiehuis Harderwijk: Maaike ging hier drie dagdelen per week aan het werk. Al snel werd duidelijk dat Maaike zich moeilijk kon concentreren. Om het werk vol te kunnen houden, werden een paar aanpassingen op de werkplek gedaan. Er werd gezorgd dat er minder collega’s om haar heen waren. Tevens kreeg zij een werkplek waar zij solistisch kon werken zodat zij zich kon afzonderen van de prikkels in de ruimte. 

Om te kijken naar toekomstmogelijkheden op werkgebied, vonden er coachingsgesprekken plaats. Zo nu en dan was er een driegesprek met één van de werkleiders. Persoonlijke begeleiding en aandacht is heel belangrijk, dat staat centraal in deze trajecten.   

Fit voor werk
Maaike werd weer ‘fit voor werk’ gemaakt. Eerst stond een beroepentest op het programma. Vervolgens werd samen met Maaike gekeken waar haar kwaliteiten (en haar valkuilen) liggen. Waar Maaike energie van krijgt en wat ze belangrijk vindt in toekomstig werk, was de volgende stap.

Aan het einde van het traject kon Maaike meer uren werken én was duidelijk in welke richting zij wilde solliciteren. Omdat ze nog nét wat meer ondersteuning nodig had bij het solliciteren, is voor haar het ‘Naar Werk’ traject aangevraagd. Het resultaat? Maaike heeft inmiddels een leuke, passende baan weten te vinden!

‘Ik was blij dat ik kon starten in het Participatiehuis. Het was een leuke werkomgeving waar ik kon leren om weer structuur te krijgen in mijn dagelijkse leven.’

Arbeidsconsulent:
‘Maaike begon de start van het traject met veel onzekerheden. Zij wist niet waar ze moest beginnen en had het gevoel dat een betaalde baan mijlenver weg leek. Door stap voor stap te werk te gaan kreeg ze meer zelfvertrouwen’.