Missie:


Inclusief Groep streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen duurzaam kan deelnemen en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen participeren.

 

Visie:


In samenwerking met onze partners realiseert Inclusief Groep trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van diagnose, via ontwikkeling, naar uitstroom in werk. Bij het vormgeven hiervan speelt de infrastructuur een belangrijke rol. Inclusief Groep geeft zo uitvoering aan de Sociale werkvoorziening en de Participatiewet en draagt actief bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.