Op 15 december 2021 hebben Simone van der Marck, directeur Meerinzicht, en Risco Balkenende, algemeen directeur Inclusief Groep, een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

In deze overeenkomst maken beide partijen zich sterk voor uitstroom uit de uitkering voor die mensen van wie verwacht wordt dat zij binnen een jaar aan het werk kunnen.

Resultaatgericht werken staat hierbij centraal. De financiering van Meerinzicht aan Inclusief Groep is namelijk mede afhankelijk van het aantal mensen dat succesvol naar werk wordt begeleid. Onze vernieuwde werkwijze, waar u over kan lezen in de nieuwsbrief, sluit goed aan bij deze opdracht.

De selectie van kandidaten die gaan starten in dit traject worden door een selectiecommissie geselecteerd. In deze commissie zitten zowel medewerkers van Inclusief Groep als van Meerinzicht. Hierdoor wordt het ook echt een gezamenlijke opdracht.

Op 21 december heeft een (digitale) aftrapbijeenkomst plaatsgevonden tussen alle betrokken medewerkers van Inclusief Groep en Meerinzicht, waar ook beide directeuren aanwezig waren. Een mooie bijeenkomst waar ook duidelijk werd dat we het echt samen gaan doen!