Op 10 februari 2021 zijn het CNV en FNV, namens de werknemers, en de VNG en Cedris, namens de werkgevers, een onderhandelaarsresultaat overeengekomen voor een nieuwe CAO, CAO Aan de Slag.  Een CAO speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij bijvoorbeeld een sociaal ontwikkelbedrijf als Inclusief Groep of van daaruit worden gedetacheerd.

Sociale partners willen met deze CAO mensen laten groeien in hun (persoonlijke) ontwikkeling en loopbaan door vanuit het sociaal (ontwikkel)bedrijf opleiding, begeleidíng en stimulering te bieden. Het bedrijf biedt daarmee een springplank naar vast werk, bij voorkeur bij een reguliere werkgever met een vast contract.

Vanuit Inclusief Groep ondersteunen we van harte het streven om mensen door te laten stromen naar vaste banen bij reguliere bedrijven. We weten echter ook dat dat voor veel MKB bedrijven dit niet zo eenvoudig is. Soms is detachering dan een goede mogelijkheid. Deze CAO maakt detacheren eenvoudig en voorkomt dat de WAB regeling van toepassing is, waardoor mensen steeds verloond zouden moeten worden volgens de CAO van het inlenende bedrijf. Deze CAO bespaart dus kosten en moeite en dat is echt helpend voor het doel: zoveel mogelijk mensen aan het werk.