Partners

Wij zijn actief op zoek naar partners die met ons willen samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede werkplek te bieden. Bent u net als wij van mening dat iedereen die wil werken het ook verdient om aan werk te komen, dan hebben wij een gemeenschappelijke drijfveer. 
 
Samenwerken met Inclusief Groep kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door mensen via detachering een werkplek bij u te bieden, in groepsverband of individueel. Voor u heeft het voordelen om met ons samen te werken. Het geeft blijk van goed werkgeverschap en van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit verhoogt uw gunfactor als u meedoet met aanbestedingen of als u producten verkoopt aan andere ondernemers of consumenten. U kunt via ons medewerkers inlenen tegen concurrerende tarieven en met deskundige begeleiding.

Dus het is zeker de moeite waard om eens contact met ons op te nemen en te kijken naar de mogelijkheden. 

Een selectie van onze samenwerkingspartners

Inclusief Groep is lid van veel lokale netwerkorganisaties

Inclusief Groep brengt mensen in bedrijf

Inclusief Groep heeft een groot eigen werkgeversnetwerk van zo'n 800 bedrijven in de regio, waar onze mensen werken en waar wij zaken mee doen. Door onze goede contacten in het veld op allerlei niveaus (van consulent tot management) zorgen wij voor het vinden en/of creëren van passende werkplekken. Op de Noord Veluwe werken we steeds meer met UWV, gemeenten en werkgevers aan een gezamenlijke werkgeversdienstverlening.

Project Route naar een Werk- en Leerbedrijf

Om de verandering naar de rol van arbeidsmarkttoeleider goed te laten verlopen zijn eind 2018 het project "Route naar een Werk- en Leerbedrijf" gestart. 

Gezien de ontwikkelingen in onze branche hebben wij gekozen voor een transitie van sociaal ondernemerschap naar een Werk- en Leerbedrijf. Hiermee ontwikkelen en begeleiden wij onze medewerkers op het werk via een methodische aanpak om zo te komen tot passende en duurzame plaatsingen . Dit is voor Inclusief Groep, de leidinggevende en medewerkers een nieuwe werkwijze. We willen onze afdelingsleiders handvatten bieden om onze medewerkers in hun ontwikkeling gericht te kunnen begeleiden.  Hoe kunnen werkleiders, voormannen en teamleiders naast hun productiedoelen ook de ontwikkeldoelen van de medewerkers realiseren? Alle organisatieonderdelen zijn betrokken bij het ontwikkelen van deze nieuwe werkwijze, omdat wij het belangrijk vinden dit samen met onze medewerkers te ontwikkelen. Dit vergroot draagvlak, betrokkenheid, eigenaarschap en samenwerking.

In dit proces worden wij begeleid door een externe partij. Het project Route naar een Werk- en Leerbedrijf is met behulp van ESF subsidie gefinancierd.