Jakob, van medewerker Inclusief Gresbo Post naar pakketbezorger bij regulier bedrijf

Jakob is op 15-jarige leeftijd komen werken bij Gresbo Post, één van onze werkbedrijven, in het avondproces. De uitdaging voor Jakob was in eerste plaats 'op tijd komen'. En überhaupt kómen om te werken - ook als je geen zin hebt. Jakob was makkelijk te beïnvloeden: als het mooi weer was, ging hij liever 'op stap met vrienden' dan werken. Jakobs begeleider bij Inclusief Gresbo Post nam veelvuldig contact met hem op. Soms stonden zelfs huisbezoeken op het programma. Een paar uur voordat Jakob moest werken, stond de begeleider bij hem thuis op de stoep. Hij herinnerde hem eraan (en overreedde hem) naar het werk te komen. Hier is veel energie en tijd in gestoken. Jakob werd ouder en wijzer: hij zag het belang van werk steeds meer in. Bij open dagen van Inclusief Groep informeerde hij, met veel enthousiasme, bezoekers over het avondproces. Het maakte hem trots en zelfverzekerd. Jakob werd een gewaardeerd allround-medewerker in het avondproces en reed ritten om post op te halen. Het ophalen van de post beviel hem zó goed dat hij bij een reguLier bedrijf solliciteerde als pakketbezorger. Jakob werd aangenomen en rijdt inmiddels alweer een aantal maanden met veel plezier -én een stukje vrijheid- de pakketten door Ermelo, Putten en omstreken.

'Ik heb vrijheid in mijn werk en weet precies wat er van mij wordt verwacht'

Rayonleider Inclusief Gresbo Post
'Jakob is gegroeid van een puber naar een volwassen persoon die zijn verantwoordelijkheid neemt! Hij durfde op school nog geen spreekbeurt te houden. Nu geeft hij met veel plezier een presentatie over zijn werkzaamheden. Aan een grote groep mensen nog wel!'

Jakob heeft, net als veel van onze kandidaten, een SW-indicatie. Jaren geleden is hij bij Inclusief Groep binnengekomen; hij heeft veel geleerd en heeft zich optimaal ontwikkeld. Het gaat inmiddels zó goed, dat hij bij een regulier bedrijf werkt.