Rob

Rob:
'Ik zat al een paar jaar thuis: ik ging niet naar school, ik had geen werk en ik had weinig contact met andere mensen. Ik had iemand nodig die mij kon helpen om weer wat te gaan doen.'

Na de middelbare school kwam Rob in een sociaal isolement. Door problemen in zijn thuissituatie werd hij te weinig gestimuleerd om weer in beweging te komen. Rob werd uitgenodigd voor het project 'Aan de Slag'.
Hij was onzeker en wist niet goed wat hij wilde. Rob had, naast ondersteuning van een psycholoog, ook praktische ondersteuning nodig. Samen met Rob hebben we een plan gemaakt om weer in een arbeidsritme te komen. Hij kon al snel starten met een
werkervaringsplek bij de plaatselijke voetbalvereniging.
Rob begon bij de voetbalclub als een erg verlegen jongen. Hij zei niet veel en maakte weinig contact met de anderen. Na een aantal maanden zagen ze hem veranderen: hij kreeg steeds meer praatjes en haalde grapjes uit. Hij had plezier in wat hij deed, en kwam soms ook op dagen werken wanneer dat eigenlijk niet hoefde. Rob bouwde er arbeidsritme op en ontwikkelde vaardigheden. Het sociale contact met collega's deed hem goed: Rob kreeg meer zelfvertrouwen en energie!

Vacature groenvoorziening
Na deze werkervaringsplek kon Rob meteen zijn vaardigheden gebruiken. Er was een vacature bij de groenvoorziening van de gemeente Oldebroek, en Rob mocht op gesprek komen! Ondanks de zenuwen liep het gesprek erg goed: hij mocht starten met een proefplaatsing. De proefplaatsing was succesvol: Rob kreeg een tijdelijk contract van 10 maanden. Inmiddels is het tijdelijke contract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Hij is, met veel plezier, nu ruim een jaar aan het
werk binnen de groenvoorziening. Rob en zijn werkgever krijgen beiden de benodigde ondersteuning: Rob krijgt ondersteuning van een jobcoach en zijn werkgever ontvangt loonkostensubsidie. Rob heeft wat meer begeleiding nodig dan zijn collega's, voor hem is het heel belangrijk dat hij op een jobcoach terug kan vallen. De jobcoach helpt hem wanneer het thuis of op het werk wat minder gaat. Rob focust zich op zijn toekomst, zijn ambulant begeleider begeleidt hem daarbij. Hij heeft weer werk,
verantwoordelijkheden, hij voelt zich nuttig. Naast zijn werk is hij regelmatig, met zijn vrienden, in de sportschool te vinden. Daardoor voelt Rob zich nóg beter! Hij heeft weer vertrouwen in de toekomst.

Rob:
'Bij de voetbalvereniging heb ik veel nieuwe mensen ontmoet Zij respecteerden me en hielpen me. Hierdoor kreeg ik meer zelfvertrouwen en lukte het mij om weer écht aan het werk te gaan. Ik werk nu 4 dagen, en verdien mijn eigen geld. Ik probeer zoveel
mogelijk te sparen, omdat ik in de toekomst graag op mijzelf wil wonen.'

Arbeidsconsulent:
'Rob heeft de afgelopen twee jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. Met de nodige ups en downs, maar bij elke (terug)val krabbelde hij ook weer op. Doorzijn inzet, doorzettingsvermogen en leergierige houding is het hem gelukt om binnen een jaar in vaste dienst te komen bij zijn werkgever. Ik ben trots op hem!'

Jongerenproject 'Aan de Slag'

Inclusief lntervens is in 2017 begonnen meteen jongerenproject in de gemeente Oldebroek. Jongeren die zónder startkwalificatie of werk thuis zaten, werden gescreend. Vervolgens werden de jongeren geselecteerd die binnen 2 jaar bemiddelbaar
zouden (kunnen) zijn naar werk of een opleiding. Met 33 jongeren zijn we een intensief traject ingegaan, om ze toe te leiden naar werk. Inmiddels hebben 25 jongeren, waaronder Rob, een betaalde baan!