Inclusief Groep: dé organisatie voor het laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!

Inclusief Groep is sociaal ondernemer en hiermee zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider. Als werkgever heeft Inclusief Groep zo’n 1.200 mensen in dienst. Ruim 90% van ons productiepersoneel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkbedrijven van Inclusief Groep worden ingezet als leeromgeving. Immers, werken leer je door te werken.

De rol van arbeidsmarkttoeleider is ondergebracht bij ons re-integratiebedrijf Inclusief Intervens. Dit is dé organisatie voor het laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij zetten wij sterk in op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij enerzijds door het aanbieden van passende werk- en leertrajecten, anderzijds door als werkgever op te treden voor mensen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister.

Bij Inclusief Groep staat het leren van werknemers- en vakvaardigheden centraal. Hiervoor is de (vaktechnische) input van onze partners heel waardevol. Door vaardigheden te versterken, laten we de kandidaat groeien en maken we de kandidaat bemiddelbaar.  Mede door de input van onze partners houden we feeling met de arbeidsmarkt en weten we welke vaardigheden en competenties er gevraagd worden. Zo wordt de kans op een succesvolle match op de arbeidsmarkt vergroot.

Voordelen werkgever
Wij kunnen ook uw toekomstige werknemer opleiden via werk- en leertrajecten. Dit kan door gebruik te maken van onze eigen infrastructuur of met inzet van uw eigen werk (leer)omgeving. Onze professionals zijn in staat om een passend programma samen te stellen, zowel op het gebied van werknemersvaardigheden als vakvaardigheden. Indien wenselijk kunnen deze werk- en leertrajecten ook leiden tot landelijk erkende certificaten.

Werk- en leertrajecten kunnen we op verschillende manieren vormgeven. Zo kunnen geselecteerde kandidaten starten met een interne opleiding bij één van onze Academies. In dit eerste traject ligt de focus op algemene werknemersvaardigheden en de vakvaardigheden uit de betreffende branche. De kandidaten kunnen in een veilige, maar realistische werkomgeving wennen aan een arbeidssituatie. Ze doen werkritme op en leren zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Voor een goede aansluiting met de praktijk is constante afstemming met werkgevers en partners heel belangrijk. De input van deze partners is essentieel: door de vaktechnische input aan het programma van onze academies toe te voegen, creëren we een goede doorstroom naar de praktijk.

Na dit eerste traject (duur is afhankelijk van de kandidaat en is op maat) is de kandidaat klaar om deze vaardigheden in praktijk te brengen.  Vanaf dat moment gaat de kandidaat aan het werk binnen één van onze eigen werkbedrijven (Groen, Schoonmaak, Elektro of Post) of extern aan het werk bij een bedrijf.

Het doel
Ons doel is om kandidaten te ontwikkelen en op te leiden tot bemiddelbare kandidaten. Na het volgen van een werk- en leertraject is de kandidaat klaar voor een betaalde baan en zorgen we samen met ons werkgeversnetwerk voor een passende werkplek. U als werkgever beschikt vervolgens over een praktisch geschoolde en goed voorbereide medewerker.

Samen zorgen we voor een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen aan kan deelnemen en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal participeren.

Chantal Vos, manager Inclusief Intervens

Werkgeversdienstverlening

Bent u werkgever en wilt u graag ook meewerken aan een inclusieve arbeidsmarkt? Kijk dan eens naar onze werkgeversdienstverlening en neem contact met ons op. Wij kunnen zorgen voor een goede match tussen u als werkgever en de kandidaat.