Er is een beweging ontstaan om de wereld van de arbeidsmatige dagbesteding én die van betaalde arbeid dichter naar elkaar te brengen. Inclusief Groep heeft, samen met diverse zorginstellingen op de Noord-Veluwe, diverse initiatieven ontplooid om deze verbindingen te realiseren. Door deze samenwerking kunnen we het potentieel van kandidaten onderzoeken, ontwikkelen en benutten. Samen stimuleren we een kandidaat om zich maximaal, binnen zijn vermogen, te ontwikkelen. Zo creëren we een (volgende) stap richting werk.

Gebundelde expertise

Inclusief Groep werkt op dit moment samen met de zorginstellingen Careander, ’s Heeren Loo en GGz Centraal. Ook zijn we samen met MEE Veluwe een traject gestart. We bundelen onze kennis en expertise, waardoor we twee werelden samenbrengen. Deze gebundelde expertise is zorg-én werkgericht. De ontwikkeling van een kandidaat staat centraal. Samen zorgen we ervoor dat een kandidaat zich, in een veilige omgeving, kan ontwikkelen. Soms is dat op locatie van een zorginstelling, soms op locatie van Inclusief Groep. Met Careander zijn we het project Care&Work gestart voor nieuwe kandidaten die zich aanmelden bij de gemeente. Dit project vindt plaats op locatie bij Inclusief Groep (zie voor meer informatie het artikel in deze nieuwsbrief over dit project). Met ’s Heeren Loo daarentegen zijn we een project gestart met bestaande kandidaten van ’s Heeren Loo op de locatie van ’s Heeren Loo, maar met begeleiding van een jobcoach van Inclusief Groep.

Beweging in de ontwikkeling

We starten een ontwikkeltraject en ondersteunen waar nodig. Samen kijken we of een kandidaat past in de arbeidsmatige dagbesteding, of dat er de mogelijkheid is om te groeien naar loonvormende arbeid. Door deze samenwerking kán dat ook: beide onderdelen lopen in elkaar over. Samen zorgen we ervoor dat een kandidaat zich soepel kan bewegen door de participatieketen. De kandidaat ontwikkelt zich maximaal en zet een (volgende) stap richting werk. Zo brengen we de wereld van werk ook werkelijk dichterbij.

Maatschappelijke tendens

Vanuit maatschappelijk perspectief en politieke ontwikkeling, op zowel landelijk als regionaal niveau, wordt er steeds meer waarde gehecht aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook voor mensen die (in eerste instantie) zijn aangewezen op een vorm van arbeidsmatige dagbesteding. Doordat Inclusief Groep en de zorginstellingen een verbinding hebben gecreëerd, is een ketensamenwerking gerealiseerd. Hierdoor kan de kandidaat gemakkelijk switchen in de participatieketen.

De rol van gemeenten is hierin heel belangrijk, omdat zij de regie hebben over deze maatschappelijke opdracht. Samen leveren we maatwerk, passend bij de lokale behoefte van de betrokken gemeenten op de Noord-Veluwe.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de samenwerkingen die Inclusief Groep heeft met diverse zorginstellingen.