Samenwerking GGz en Inclusief Groep: Ondersteuning voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Steeds meer mensen kampen met psychische problemen. Veel van deze mensen kunnen en willen werken! Sterker nog, het hebben of behouden van werk heeft meestal een positieve invloed op het welzijn en herstel.

Het is dus belangrijk om deze mensen tijdig en op de juiste manier te ondersteunen, zodat zij niet verloren gaan voor de arbeidsmarkt.  Er zijn verschillende mogelijkheden om extra ondersteuning en begeleiding aan deze groep te bieden.

Een helpende hand bij psychische kwetsbaarheid

Professionals van Inclusief Groep zijn goed opgeleid om signalen van psychische kwetsbaarheid te herkennen en kunnen eerste ondersteuning bieden. Soms vraagt de situatie echter om aanvullende expertise of meer intensieve begeleiding. In die gevallen kunnen we de kennis en vaardigheden van onze collega’s bij GGz Centraal inzetten. De bestaande samenwerking tussen deze twee organisaties heeft al vruchten afgeworpen en blijft groeien.

Hoofdzaak Werk: Een nationaal initiatief

Landelijk krijgt de groep mensen met psychische kwetsbaarheid ook steeds meer aandacht. Het programma “Hoofdzaak Werk” streeft ernaar meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen of te houden. De verschillende arbeidsmarktregio’s doen mee in het programma van Hoofdzaak Werk en hebben hun eigen regionale programma.

De arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (FactorWerk) heeft ervoor gekozen om begeleidingsvouchers beschikbaar te stellen. Met deze vouchers kunnen gemeentelijke kandidaten met psychische kwetsbaarheid, die zich in een traject naar werk bevinden, extra ondersteuning vanuit GGz ontvangen, zonder dat daarvoor behandeling of een indicatie nodig is.

Signalering en begeleiding in de praktijk

Om professionals te helpen in het herkennen van psychische kwetsbaarheid en om de juiste stappen te ondernemen, hebben GGz en Inclusief Groep samen signaleringskaarten en routekaarten ontwikkeld. Deze hulpmiddelen maken het eenvoudiger om vast te stellen of psychische kwetsbaarheid aanwezig is en welke ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar zijn.

Samen leren en groeien

Om ervaringen te delen en successen te vieren, worden door GGz en Inclusief Groep in samenwerking met de gemeenten Meerinzicht en Putten kennisbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten, waarin casuïstiek wordt besproken, worden als waardevol ervaren. Het creëert een platform waar professionals van elkaar kunnen leren en gezamenlijk kunnen werken aan een betere ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt.


Samen streven we naar een inclusievere en gezondere arbeidsmarkt voor iedereen.