In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we veel gemeenteraadsfracties op bezoek gehad om te mogen vertellen over ons werk. We hebben veel mooie gesprekken gevoerd en goodwill ervaren. De mensen waren onder de indruk van het werk wat we doen en hadden waardering voor de wijze waarop wij de medewerkers begeleiden. In de gesprekken die zijn gevoerd, werd ook duidelijk wat zij belangrijk vinden rondom de uitwerking van de Participatiewet.
We wensen de nieuwe en zittende gemeenteraadsleden alle goeds voor de komende periode. Het is vaak zwaar en intensief werk, zeker op de domeinen die Inclusief Groep raken, zoals de Participatiewet en de WMO, maar ook enorm betekenisvol. We zijn blij en dankbaar voor hun betrokkenheid en inzet!

We nodigen alle nieuwe (maar ook oude) gemeenteraadsleden uit om kennis te maken met Inclusief Groep tijdens onze open dagen op 22 en 24 juni. Zie voor meer informatie het artikel over het Open Huis.