Bij Inclusief Groep staat het leren van werknemers- en vakvaardigheden centraal. Daarom heeft Inclusief Groep ervaren trainers in dienst: Sandra Mölling, Ziad Tujjar en Nelie van der Velde. Zij geven trainingen aan kandidaten die een traject doorlopen bij Inclusief Groep. Hieronder volgt een overzicht van enkele trainingen:

Werken aan Werk

De training Werken aan Werk is bedoeld voor de kandidaten die aan het werk zijn in het Participatiehuis en die een uitkering ontvangen van de gemeente. In de trainingen krijgen ze informatie, uitleg en opdrachten om de stap richting werk te maken.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Solliciteren
 • Werken in de Nederlandse Cultuur
 • Werknemersvaardigheden
 • Cv maken
 • Beroepenoriëntatie
 • Empowerment

Het is belangrijk om de trainingen aan te passen aan de kandidaten. Daarom zijn er twee versies. Eén versie voor kandidaten die kunnen praten in korte zinnen van 5 of 6 woorden (Taalniveau A2). En een versie voor de lagere niveaus en mensen die slecht gealfabetiseerd zijn. Deze kandidaten kennen nog maar een paar Nederlandse woorden en spreken in korte zinnen van 2 of 3 woorden. In de lessen wordt veel aandacht besteed aan taalvaardigheid, want als je aan het werk wilt, is het belangrijk dat je de Nederlandse taal redelijk beheerst.

Empowerment training

Het doel van de Empowerment training is om mensen te leren zelf verantwoordelijkheid te nemen en hen te leren dat ze meer kunnen dan ze soms zelf denken. Tijdens deze training leer je om zelf de regie weer te pakken. De training Empowerment bestaat uit een aantal elementen, onder andere:

 • Wees een held
 • Wees verantwoordelijk
 • Wees proactief
 • Iedereen is uniek
 • Niet identiek maar gelijk
 • Zelfvertrouwen

Door het volgen van de training worden kandidaten zelfstandiger en kunnen ze beter samenwerken met anderen. Op de werkvloer is dit gelijk te merken. Kennis wordt vergroot, waardoor ze zelfverzekerder zijn en beter weten om te gaan met de Nederlandse Werkcultuur.

Participatieverklaringstraject

Alle nieuwkomers in Nederland moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. Deze verklaring is bedoeld om nieuwkomers te wijzen op de fundamentele waarden en normen van de Nederlandse samenleving. Vóór het tekenen van de verklaring zijn zij verplicht om 5 workshops te volgen over de inhoud van de verklaring. De verantwoordelijkheid voor deze verklaring ligt bij de gemeenten.

Inclusief Groep heeft samen met Meerinzicht voor de gemeente Harderwijk, Ermelo en Zeewolde het zogenoemde ‘participatieverklaringstraject’ ontwikkeld. Dit traject bestaat uit workshops en deze zijn verdeeld over 5 dagdelen.

Tijdens de eerste workshop staat de grondwet centraal. Samen wordt gesproken over de belangrijkste kernwaarden. Wat houden deze in en zijn deze gelijk aan de kernwaarden die er gelden in het land van herkomst? Vaak wordt duidelijk dat deze niet met elkaar overeenkomen. Door hier met elkaar over in gesprek te gaan, wordt dit helder en creëer je meer begrip voor elkaar.

In de andere bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op de begrippen die in de verklaring worden genoemd zoals de kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit en het begrip participatie. Vooral de kernwaarde gelijkwaardigheid roept veel reacties op. De gelijke behandeling of je nu hetero of homo bent, levert altijd een mooie discussie op.

Na de laatste workshop wordt aansluitend de participatieverklaring tijdens een feestelijke bijeenkomst ondertekend. Dat zie je op bijgaande foto.


Overige trainingen

Naast bovenstaande trainingen worden ook andere trainingen gegeven, zoals

 • Digitale vaardigheden
 • Sollicitatietrainingen voor statushouders en niet-statushouders

Door vaardigheden te versterken, laten we de kandidaat groeien en maken we de kandidaat bemiddelbaar. Mede door de input van onze partners houden we feeling met de arbeidsmarkt en weten we welke vaardigheden en competenties er gevraagd worden. Zo wordt de kans op een succesvolle match op de arbeidsmarkt vergroot.

Op dit moment wordt het trainingsaanbod voor volgend jaar ontwikkeld. Onderzocht wordt of het huidig aanbod nog volstaat, of dat er behoefte is aan andere trainingen.