Op donderdag 6 juli hebben 10 deelnemers vanuit Landstede, StartCollege en Inclusief Groep hun MBO niveau 1 Praktijkverklaring op feestelijke wijze ontvangen. Deze gemotiveerde kandidaten volgden de route Praktijkleren.

Praktijkleren biedt kansen voor iedereen die niet in staat is om een volledig MBO-diploma te behalen, maar wel de mogelijkheid wil hebben om zich verder te ontwikkelen.

In samenwerking met Startcollege en Landstede heeft Inclusief Groep meerdere leerlijnen ontwikkeld waarbinnen Praktijkleren mogelijk is. Het leren in de praktijk biedt voordelen voor zowel werkgevers als (toekomstige) werknemers. Het is een maatwerktraject, afgestemd op de ontwikkeling van de deelnemer en de mogelijkheden bij de werkgever.

Voordeel Praktijkleren
Bertina Rijksen: ‘Het mooie aan Praktijkleren is dat de werkgever zelf de mensen opleidt en dus heel gericht kijkt wat er binnen zijn bedrijf nodig is voor de medewerker. Er is geen spannend examenmoment of een vreemd persoon die de deelnemer komt beoordelen. De werknemer kan in de praktijk vakvaardigheden leren en een kwalificatie krijgen voor MBO1. Dit is dus mogelijk voor elk bedrijf in de regio die iemand kan en wil opleiden.’

Door de inzet van een leer-werkcoach, zorgt Inclusief Groep dat werkgever en deelnemer ondersteund worden met de praktijkopdrachten. Op deze manier wordt de waarde van het Praktijkleren gewaarborgd.

Wilt u ook investeren in talent?
Laat dan ook bij u de mogelijkheden voor de route Praktijkleren onderzoeken. Deelname is voor u kosteloos. Wel vergt het tijd en inzet om deze mensen te begeleiden. U investeert in talent en levert een bijdrage aan een duurzaam inclusieve arbeidsmarkt als erkend leerbedrijf. Een arbeidsmarkt waar iedereen de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd krijgt u vakkundig en geschoold personeel dat de vaardigheden leert die binnen uw bedrijf nodig zijn.

Meer weten?
Neem dan contact op met Bertina Rijksen b.rijksen@inclusiefgroep.nl.