Lid voor de Raad van Advies met aandachtsgebied HRM

Inclusief Groep is zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider. Als werkgever heeft Inclusief Groep ruim 1.200 mensen in dienst. Ruim 90% van ons productiepersoneel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van onze medewerkers werkt in onze eigen werkbedrijven zoals Groen, Post & Digitalisering, Schoonmaak, Catering, Verpakken & Montage,  Electromontage & Assemblage. Een ander deel is gedetacheerd bij externe werkgevers.  Vanuit onze rol als arbeidsmarkttoeleider worden onze werkbedrijven ingezet als leeromgeving, immers werken leer je door te werken.

Inclusief Groep heeft een Raad van Advies. De Raad van Advies kent vijf leden en verschillende aandachtsgebieden: Eén aandachtsgebied is nu nog vacant en wij zijn op zoek naar een:   

Lid voor de Raad van Advies met aandachtsgebied HRM
Iemand met een brede visie op inzetbaarheid en ontwikkeling van mensen

Taak van de Raad van Advies
De Raad van Advies, namens de aandeelhouders (de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk), maar ook namens andere belanghebbenden, houdt zicht op de doelrealisatie van de Inclusief Groep. De Raad van Advies adviseert (gevraagd en ongevraagd) de directie en aandeelhouders over lopende en toekomstige beleidszaken. Tevens adviseert de Raad van Advies de directie over de uitvoering van het beleid. De focus ligt hierbij op het belang van de doelgroep, organisatieontwikkelingen, bedrijfseconomische uitgangspunten en politiek/bestuurlijk draagvlak.

Samenstelling van de Raad van Advies
De Raad van Advies kent vijf leden en verschillende aandachtsgebieden. Dit zijn:

 • Het belang van de doelgroep; één lid die de belangen behartigd van de cliëntenraden en  Bartiméus;
 • Het bedrijfseconomisch belang;
 • Politiek/bestuurlijk draagvlak voor beleid en uitvoering van de NV; bij voorkeur iemand met ervaring in het Openbaar Bestuur en met voldoende professionele distantie;
 • Inzichten vanuit het bedrijfsleven; een ondernemer van een middelgroot bedrijf;
 • HRM; iemand met brede visie op inzetbaarheid en ontwikkeling van mensen;

Functie-eisen
Algemene kenmerken van een lid van de Raad van Advies:

 • Affiniteit met de brede doelgroep van de participatiewet
 • Netwerken in bedrijfsleven, openbaar bestuur en/of maatschappelijk middenveld
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Ervaring met en inzicht in ontwikkelingen in de samenleving en de uitvoering van de Participatiewet in het bijzonder is een pre
 • Identificatie met de lokale en/of regionale gemeenschap (voor enkele leden)
 • Ervaring met een toezichthoudende rol is een pre

Tijdsbestek en vergoeding
Er zijn 4 vergaderingen per jaar van 2 uur met de leden van de Raad van Advies. Daarnaast zijn er 2 vergaderingen per jaar samen met de aandeelhouders van Inclusief Groep. Naast deze reguliere vergaderingen kan ook een beroep op individuele leden of de volledige raad worden gedaan wanneer de omstandigheden dit vragen. Daarnaast dient elk lid zich blijvend te oriënteren binnen het vakgebied wat door hem/haar wordt vertegenwoordigd. De leden van de Raad van Advies ontvangen jaarlijks een vergoeding van € 4.000,-

Enthousiast?
Laat het ons weten door middel van een motivatiebrief en CV. Deze kan worden gestuurd naar Inclusief Groep, t.a.v. Risco Balkenende, Postbus 87, 8070 AB Nunspeet, e-mail: t.zeevat@inclusiefgroep.nl. Sluitingstermijn: 2 april 2019.
Wilt u meer weten over deze functie, dan kunt u contact opnemen met Risco Balkenende, Algemeen Directeur, (te bereiken via het secretariaat 0341 – 274 106) of met Anja Stunnenberg, voorzitter Raad van Advies 06 – 41 46 21 62.
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 10 april vanaf 14.30 uur.