Inclusief Groep staat voor een duurzaam inclusieve arbeidsmarkt. Bij Inclusief Groep zelf én samen met anderen, bieden we een scala aan werkzaamheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is belangrijk en waardevol, want het hebben van werk kan het gevoel van maatschappelijke betekenis sterk vergroten.

Het is belangrijk dat al deze bedrijven en werksoorten met elkaar in verbinding zijn. Daarmee bieden we de grootste kans dat mensen niet tussen wal en schip raken. Vanuit dat basisvertrouwen proberen mensen een stapje te zetten op weg naar zo regulier mogelijk werk. En als het hoe dan ook even niet lukt, is er de mogelijkheid om terug te vallen op een meer beschutte omgeving.

Inclusief werken vraagt om verbinding. Bedrijven die inclusief werken, brengen mensen met elkaar in contact. Hierdoor ontstaat er verbinding tussen mensen en organisaties. Dit maakt dat mensen gezien worden, dat je er bij hoort en meetelt! Brené Brown, een bekende wetenschapster en schrijfster, schreef er zelfs een mooi boek over: Verlangen naar Verbinding!

Inclusief Groep werkt samen met veel opdrachtgevers, klanten en leveranciers. Soms voor onze eigen productie, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken aan een product én aan hun eigen ontwikkeling. Soms omdat mensen doorstromen vanuit Inclusief Groep naar andere bedrijven om daar, met begeleiding, te werken. Wij werken daarin samen met andere organisaties zoals gemeenten, scholen, UWV, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, etc.

Met al deze bedrijven en organisaties voelen we ons verbonden, want we delen hetzelfde doel: Samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Dat is goed voor onze economie, voor onze samenleving en voor mensen. In ons digitale tijdperk is vaak de vraag: Heb jij echt persoonlijk verbinding? Ik hoop dat we ook nog steeds die vraag blijven stellen.

En omdat we al deze bedrijven en organisaties een warm hart toedragen, vanuit een gedeelde passie voor inclusieve arbeid, organiseren we voor al onze gewaardeerde relaties, aan de vooravond van Valentijn, opnieuw een Valentijnsborrel op donderdag 13 februari vanaf 15.30 uur op onze locatie in Ermelo, Paul Krugerweg 43! En dan toosten we samen op onze verbinding! Komt u ook?!

Risco Balkenende
Algemeen directeur