Inclusief Groep gelooft sterk in de kracht van verhalen vertellen. Verhalen zijn levendig en brengen meer emotie met zich mee dan kale feiten en cijfers. Hoewel budgetten en beleid belangrijk zijn, draait het uiteindelijk om de burgers en hun belangen. Daarom zijn we altijd enthousiast wanneer mensen de tijd nemen om niet alleen naar onze verhalen te luisteren, maar deze ook zelf te ervaren. Dan gaat het over de waarde van persoonlijke ontmoetingen, waarbij we elkaar recht in de ogen kijken en met elkaar praten in plaats van over elkaar.

Afgelopen periode veel persoonlijke ontmoetingen

De afgelopen weken hebben we bij Inclusief Groep meerdere van deze ontmoetingen gehad, waaronder de maatjesmiddag. Tijdens deze middag werken beleidsmedewerkers, wethouders en andere betrokkenen samen met collega’s uit onze sociale ondernemingen. Zelf mocht ik meewerken in onze Groenvoorziening. Het was boeiend en leerzaam. Het gaf me de mogelijkheid om persoonlijk contact te hebben en te ervaren waar anderen mee bezig zijn.

Onlangs bracht de nieuwe burgemeester van Nunspeet ook een bezoek aan ons. Ze maakte een krachtig statement door zelf mee te werken met collega’s uit de sociale werkvoorziening. Dit zegt meer dan een presentatie en wordt enorm gewaardeerd door onze medewerkers!

Sociale werkvoorziening staat onder druk

Het kennen van elkaar is van onschatbare waarde, vooral omdat de sociale werkvoorziening onder druk staat. Zowel landelijk als op de Noord-Veluwe voert onderzoeksbureau Berenschot onderzoek uit naar de toekomst van de sociale infrastructuur voor werk. Met de huidige financiering vanuit de overheid begrijpen we dat gemeenten keuzes moeten maken. Niet alles wat we willen is financieel haalbaar. Ambitie en realisme strijden om voorrang. We moeten niet vasthouden aan de manier waarop we dingen altijd hebben gedaan, maar ons richten op de toekomst.

Daarom is het essentieel om te beginnen bij de doelgroep, de burgers en hun belangen. Persoonlijke ontmoetingen helpen ons om een goed perspectief te krijgen voor toekomstige besluitvorming. Op deze manier kunnen we de publieke waarden en persoonlijke belangen zorgvuldig afwegen tegen kostenbeheersing en bureaucratie.

Een voorbeeld van een situatie waarin dit nog niet lukt, is de schrijnend lage kilometervergoeding die mensen in de sociale werkvoorziening en de Participatiewet krijgen in vergelijking met ambtenaren en andere collega’s in de sector. Terwijl ambtenaren en anderen 21 cent per kilometer ontvangen, krijgen zij slechts 10 cent. Iedereen zit klem: Inclusief Groep gaat hier niet over en gemeenten en de overheid wijzen naar elkaar. Zelfs de landelijke manifestatie op 7 juni in Utrecht lijkt tot nu toe weinig effect te hebben gehad. Helaas betekent dit dat de mensen die hiermee te maken hebben niet worden geholpen.

De zomervakantie staat voor de deur. Het is tijd voor een welverdiende pauze. Tijd om ons  op te laden voor het najaar. Dan zullen we ons weer volop inzetten voor een passende toekomst voor onze medewerkers. We zullen ons maximaal inspannen voor een nog betere aansluiting op de krappe arbeidsmarkt. Op die manier kunnen we nog meer mooie verhalen vertellen over echte mensen die echt aan het werk zijn!

Risco Balkenende,
Algemeen directeur.