Binnenkort mogen we weer naar de stembus. In aanloop naar deze verkiezingen hebben de partijen enige tijd geleden hun verkiezingsplannen gepresenteerd. Cedris heeft  op een rijtje gezet hoe de verschillende politieke partijen willen toewerken naar een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarop iedereen kan meedoen.

Bouwplan

Een inclusieve arbeidsmarkt; dat is de richting die de politiek met overtuiging wil inzetten. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor zijn stevige keuzes nodig. Cedris heeft eerder een visiedocument opgesteld met concrete voorstellen die daarvoor nodig zijn, het ‘Bouwplan naar een inclusieve arbeidsmarkt’.  Dit bouwplan hebben we de politieke partijen aangeboden en we hebben gevraagd dit als input te gebruiken voor de verkiezingsprogramma’s.

Inclusieve arbeidsmarkt als ambitie

Nu liggen de verkiezingsprogramma’s er en mogen we binnenkort onze stem uitbrengen. Cedris constateert dat alle politieke partijen de ambitie van een inclusieve arbeidsmarkt delen. Dat is natuurlijk mooi. Maar dat vraagt ook om concrete maatregelen. Van het investeren in een landelijk netwerk van sociaal ontwikkelbedrijven, een recht op een betaalde baan tot betere ondersteuning van werknemers en werkgevers. Hoewel de ambitie grotendeels wordt gedeeld, leggen de politieke partijen hierin verschillende accenten.

Inzicht in inzet

Met dit overzicht willen we jou inzicht geven in de inzet van de verschillende partijen op het terrein van de inclusieve arbeidsmarkt. Aan jou is het om vanaf 15 maart hiertussen een keuze te maken. Cedris stemt in ieder geval voor een arbeidsmarkt waarop werknemers met een arbeidsbeperking de waarde van werk ervaren. Als het kan bij een reguliere werkgever. Als het moet op een beschutte werkplek. Dit is ook een arbeidsmarkt waarop voor werkgevers passende faciliteiten beschikbaar zijn om werkzoekenden met een arbeidsbeperking een betaalde werkplek te bieden. Alleen dan wordt een inclusieve arbeidsmarkt werkelijkheid.

Naar een inclusieve arbeidsmarkt (cedris.nl)

bron: artikel uit de nieuwsbrief van Cedris, de koepelorganisatie van sociale werkbedrijven