Jouw mening telt!

We willen graag weten wat jij belangrijk vindt voor de nieuwe cao Inclusief Groep 2024. Ook al kon je er niet bij zijn tijdens de bijeenkomsten in Nunspeet en Ermelo, met deze vragenlijst kun je toch je stem laten horen. Wat je invult, nemen we mee in de gesprekken met de vakbonden. Vul de lijst vóór 27 oktober in, zodat jouw ideeën niet ontbreken in de onderhandelingen.

 Cao 2024

We houden onze eigen cao Inclusief Groep, maar gaan ook op sommige punten aansluiten bij de cao SGO. In 2023 hebben we gekeken wat het beste voor ons is. We hebben besloten om onze eigen cao te houden en bepaalde onderdelen over te nemen wat in de cao SGO staat. Dus, voor ons salaris volgen we de uitkomsten van de cao SGO 2024. Dat doen we ook voor een paar andere dingen, zoals:

  • Verlof (vrije dagen)
  • Mantelzorgverlof(extra vrije dagen als je voor iemand zorgt)
  • Duurzaam inzetbaar (lang en gezond werken)

Vragen inventarisatie cao Inclusief Groep 2024

Inventarisatie van de onderwerpen die medewerkers belangrijk vinden voor de cao Inclusief Groep 2024

Aansluiten bij SGO
Eén van de thema’s die de vakbonden belangrijk vinden voor de cao SGO is het goed kunnen combineren van werk en privé. Dit willen zij vormgeven door onder andere in te zetten op: meer verlofdagen, mantelzorgverlof, duurzame inzetbaarheid. Wat vind jij hiervan?
Verlof
De vakbonden willen meer vrije dagen in de cao SGO. Nu krijg je bij een 36-urige werkweek 173,2 uur vrij (daarvan zijn 29,2 uur extra vrije dagen bovenop de normale 144 uur).
Vraag 1. Ben je tevreden over het aantal vrije dagen?(Vereist)
Mantelzorgverlof
Steeds meer mensen moeten zorgen voor iemand anders, zoals een zieke vriend of ziek familielid. Dit kan soms lastig zijn naast je werk. Vind jij dat we hier genoeg rekening mee houden? Of is het nodig dat we in de cao afspraken maken, zodat je makkelijker kunt zorgen én werken zonder problemen.
Vraag 2: Heb jij extra vrije dagen nodig gehad om voor iemand anders te zorgen?(Vereist)
Vraag 3: Vind jij dat er in de cao afspraken moeten komen over het makkelijker combineren van zorgen voor iemand en werken?(Vereist)
Duurzame inzetbaarheid (langer kunnen werken)
In de cao 2023 hebben wij in het kader van duurzame inzetbaarheid afspraken gemaakt over spaarverlof. Dat betekent dat je vrije dagen kunt sparen voor later. De vakbonden willen in de cao SGO afspreken dat je vijf jaar lang één dag per week minder kunt werken. De helft van die dag betaalt de werkgever en de andere helft betaal je met je gespaarde vrije dagen.
Vraag 4. Wat vind jij hiervan?(Vereist)
Groene arbeidsomstandigheden?
We zijn benieuwd of dit thema voor jullie belangrijk is. Wat zijn groene arbeidsomstandigheden? Groene arbeidsomstandigheden zijn dingen die goed zijn voor het klimaat en het milieu. Voorbeelden uit andere organisaties zijn:
• Een geldpotje voor dingen die je fit houden. Jij kiest waar je dit aan uitgeeft. Dit kan zijn: mentaal, fysiek, financieel, thuis fit. Jij bepaalt waaraan je dit geld uitgeeft.
• Meer vergoeding krijgen als je met de fiets naar je werk komt.
• kantoren inrichten met milieuvriendelijke producten.
• vrije dagen om te helpen als vrijwilliger.
• opruimwandelingen om samen buiten afval op te ruimen rondom je werkomgeving.
Vraag 5.Vind jij groene omstandigheden belangrijk?(Vereist)
Vraag 6: Als je 'Ja' hebt gekozen, welke optie spreekt je dan het meest aan?(Vereist)
Inclusief Groep thema’s voor 2024
In 2024 gaan wij actief aan de slag met een aantal onderwerpen. Deze onderwerpen gelden voor iedereen bij ons in de organisatie. Daarom nemen we ze niet op in de cao Inclusief Groep. De onderwerpen zijn:
1. MTO, nieuwe stijl
2. Werkdruk
3. Inclusie en diversiteit
MTO, nieuwe stijl
We gaan vaker vragen hoe tevreden jullie zijn over bepaalde onderwerpen, zoals werkdruk en samenwerken. Zo begrijpen we beter wat jullie nodig hebben en of onze acties helpen.
Vraag 7: Vind je het een goed idee om vaker te vragen hoe tevreden je bent over bepaalde onderwerpen, zoals werkdruk, in plaats van elke drie jaar een algemene vragenlijst?(Vereist)
Werkdruk
Werkdruk is een belangrijk punt uit het MTO van 2023. In 2024 gaan we hier binnen heel Inclusief Groep mee aan de slag. Werkdruk ontstaat als je werk te zwaar wordt voor wat je aankunt. We gaan in 2024 een speciale vragenlijst over werkdruk maken en handvatten ontwikkelen om beter met werkdruk om te gaan.
Vraag 8: Vind je het een goed idee dat we in 2024 in de hele organisatie aan de slag gaan met werkdruk en hiervoor een gereedschapskist ontwikkelen?(Vereist)
Inclusie en diversiteit
In 2024 stellen we ‘waarderen én optimaal benutten van verschillen’ centraal: We willen met behulp van een MTO inzicht krijgen over hoe goed we omgaan met verschillen tussen mensen. We zijn benieuwd:
• Of iedereen netjes wordt behandeld.
• Of je je mening kunt geven zonder bang te zijn.
• Of we verschillende ideeën waarderen.
• Of er geen pesten of oneerlijkheid is op het werk.
• Of leidinggevenden eerlijk besluiten nemen over medewerkers.
We gaan daarna met de resultaten aan de slag.
Vraag 9: Vind jij het thema 'omgaan met verschillen tussen mensen en zorgen voor een eerlijke werkomgeving' belangrijk voor ons bedrijf?(Vereist)
Tot slot de laatste vraag: