Natuurlijk wensen we elkaar aan het begin van het jaar het allerbeste toe! Ook voor 2023.

Maar niet voor iedereen is het allerbeste hetzelfde. Het hangt af van wie je bent. Wat jouw persoonlijke situatie is. Welke positie en verantwoordelijkheden je hebt.

Inclusief Groep staat voor een arbeidsmarkt waar iedereen mee kan doen. Ook als je meer ondersteuning of begeleiding nodig hebt. Daar zetten we ons voor in! Samen met gemeenten en werkgevers in de regio werken we hard om in 2023 weer zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.

Wat wensen wij daarbij voor 2023? Wat is het allerbeste vanuit ons perspectief?

 • Dat zijn de warme relaties met al die organisaties waarmee we samenwerken
  Op 14 februari organiseren we wederom onze Valentijnsborrel. Om de relaties te versterken, de samenwerking te waarderen en te zoeken naar nieuwe, creatieve mogelijkheden om zoveel mogelijk onze doelen voor 2023 te realiseren. Samen zetten we ons in voor die mensen die dat extra ruggensteuntje nodig hebben. Klik hier voor meer informatie en voor aanmelding.
 • Dat is een goede samenwerking met onze gemeenten, die aandeelhouder en opdrachtgever zijn.
  Daarom zijn we als Inclusief Groep blij dat we in 2023 onze samenwerking en de bijdrage van Inclusief Groep gaan evalueren. Inclusief Groep is er om mensen zo goed mogelijk op weg te helpen naar de arbeidsmarkt. En om een goede werkgever te zijn voor mensen die bij ons werken. Het is van belang om te onderzoeken of we nog steeds de goede dingen doen en of we de dingen goed doen. Zeker met het oog op de toekomst. Want de financiering van de Participatiewet is beperkt. Samen met de gemeenten gaan we zoeken naar passende mogelijkheden voor de toekomst.
 • Dat is uitwisseling van kennis en informatie.
  Daarom organiseren we in maart weer een Masterclass Participatiewet voor gemeenteraadsleden. Met de komst van de Participatiewet zijn er veel verantwoordelijkheden gelegd bij de gemeenten. Dus ook bij gemeenteraadsleden. Maar de wereld van de Participatiewet kent veel wet- en regelgeving. De Participatiewet is complex gefinancierd en vraagt om allerlei keuzes. De Masterclass helpt gemeenteraadsleden om hun werk goed te kunnen doen! Gedegen informatie helpt om verantwoord te kiezen! Ook bij het nadenken over de toekomst van Inclusief Groep. Klik hier voor meer informatie over deze masterclass en voor aanmelding. Ook hebben we een Masterclass georganiseerd voor beleidsambtenaren binnen het Sociaal Domein en financials binnen de gemeenten. Zie voor meer informatie over deze Masterclass het artikel in deze nieuwsbrief.
 • Dat is als Inclusief Groep echt het verschil maakt in het leven van mensen.
  Onderzoeker Leo Bormans stelt: Mensen met beperkte kansen lopen minder ver vooruit op de toekomst. Vanuit Inclusief Groep willen we in 2023 bijdragen aan meer hoop voor deze mensen. Hoopvolle mensen hebben op termijn vaak beter werk. Ze zijn gemiddeld genomen gezonder en hebben een rijker sociaal leven.

Dan wordt het pas echt een goed nieuwjaar!
We wensen jou ook een goed jaar.

We zijn benieuwd wat dat voor jou betekent! Laten we het daar eens vaker over hebben!

Wie weet zie ik je op de Valentijnsborrel.

Risco Balkenende
Algemeen directeur