Er zijn veel vacatures en werkgevers krijgen de vacatures niet opgevuld. Hoe kunnen we hier verandering in aanbrengen? Welke instrumenten en welke initiatieven zijn er om dit op te lossen?

Irma te Brake, senior adviseur werkgeversdienstverlening UWV is spreker tijdens dit webinar. Zij heeft kennis van de arbeidsmarkt en vertelt ons over de vele initiatieven die er zijn om te zorgen dat de vacatures die er zijn matchen met de werkzoekenden. Verder zit aan tafel Ingeborg Lups, coördinator VeluwePortaal en Gert-Jan Gerrits, directeur van Inclusief Gresbo. Chantal Vos, manager Inclusief Intervens is gespreksleider. Samen gaan we in gesprek over de mogelijkheden die er zijn in onze regio. Dit  webinar is interessant voor u als werkgever die werknemers zoekt, maar ook voor professionals die werkzoekenden begeleiden naar werk.

Bij dit webinar is een tolk gebarentaal aanwezig, zodat het webinar ook toegankelijk is voor doven en slechthorenden.

Heeft u zich al opgegeven? Het webinar is op dinsdag 15 juni van 16.00 uur tot 17.30 uur. Klik hier op u zich direct op te geven. U ontvangt dan op maandag 14 juni een link om deel te nemen aan dit webinar.