Dinsdag 15 juni vond het webinar plaats van Inclusief Groep, met als onderwerp Schaarste op de arbeidsmarkt, hoe lossen we dat samen op?

Wij kijken terug naar een goed en interessant webinar, waarin duidelijk naar voren kwam dat we op de Noord-Veluwe echt samenwerken aan een gezamenlijke werkgeversdienstverlening.

Chantal Vos, manager Inclusief Intervens was dit webinar de gespreksleider en zij ging in gesprek met Irma te Brake, senior adviseur werkgeversdienstverlening UWV, Ingeborg Lups, coördinator VeluwePortaal en Gert-Jan Gerrits, directeur van Inclusief Gresbo. Gesproken is over de vele initiatieven die er zijn in onze regio en de mogelijkheden die het Accountmanagersoverleg FactorWerk Noord Veluwe kan bieden voor de werkgever.  Dit overleg komt maandelijks bij elkaar en hierin zijn vertegenwoordigd accountmanagers van UWV, van gemeenten en van Inclusief Groep. Ook ROC Landstede en het VeluwePortaal zijn deelnemer aan dit overleg.

De conclusie aan het eind van het webinar was dat er wel schaarste is op de arbeidsmarkt, maar dat dit ook kansen bied!
Er is een grote groep mensen die nog geen werk hebben en een uitkering ontvangen in onze regio (meer dan 6000!). Als we met elkaar (overheid, onderwijs en ondernemers) de juiste interventies plegen, moet het mogelijk zijn om ook deze groep mensen een plek te bieden op de arbeidsmarkt. Zo realiseren we extra handjes en werken we samen aan een inclusieve arbeidsmarkt!

Benieuwd naar mogelijke interventies die we kunnen plegen? Kijk dan hier het webinar terug. Met een kort filmpje (na 30 minuten) wat Praktijkleren inhoudt en wat u dit als werkgever kan brengen.

Het webinar is ook te volgen voor doven en slechthorenden, aangezien er een tolk gebarentaal aanwezig was.