Wederom behaald Inclusief Groep de hoogste score voor het CO2-Bewust certificaat

Hiermee voldoen wij aan het niveau 5 van het handboek CO2-Prestatieladder.

Duurzaamheid is in onze sector zeker een belangrijk thema waaraan ook wij veel aandacht besteden. Wij zijn dan ook trots dat na een positief afgesloten audit ons CO2-bewust certificaat binnen is.

Vanuit de overheid en samenleving groeit de druk op bedrijven om meer bewust bezig te zijn met de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

Een certificaat op basis van de CO2-prestatieladder wordt steeds vaker verlangd van bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen waarbij de inspanningen voor CO2-reductie “beloond worden” als een gunningvoordeel.