Bij Kiezebrink Focus on Food in Putten werken op dit moment 4 mensen vanuit Inclusief Groep. Drie medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening en 1 statushouder. De eerste contacten met Hanno Kiezebrink dateren uit 2006. Het bedrijf was nog klein met 5 of 6 medewerkers. Wat toen al opviel, was dat Hanno zijn hart op de juiste plaats had; hij wilde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt graag een kans geven binnen zijn bedrijf. Door de groei van het bedrijf is ook de groep vanuit Inclusief Groep meegegroeid. Mooi dat de huidige leiding van het bedrijf dezelfde sociale visie heeft als Hanno, de oprichter van Kiezebrink.

In het kader van de Week van de 1000 voorbeelden werd een taart aangeboden om Kiezebrink kansen biedt aan mensen met een arbeidsbeperking.

Deze actie is tot stand is gekomen met de arbeidsmarktregio’s. De Veluwe valt binnen verschillende arbeidsmarktregio’s o.a. Factor Werk. Binnen de regio Noord Veluwe werken we met deze Arbeidsmarktregio’s samen. Samen met gemeenten, het ROC Landstede, UWV en het Veluwe Portaal werken we aan een eenduidige werkgeversdienstverlening op de Noord Veluwe.