Van 8 t/m 14 september was de jaarlijkse Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor de laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak heeft deze groep mensen ook moeite met digitale vaardigheden, zoals het omgaan met een computer of smartphone.

Binnen Inclusief Groep werken veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Belangrijk dus dat hier aandacht voor is. Afgelopen week heeft Inclusief Groep daarom bij ruim 60 medewerkers de basismeter van Stichting Lezen & Schrijven afgenomen voor taal of digitale vaardigheden.

Test via computer
De medewerkers vanuit de diverse afdelingen, zoals Productie, Elektromontage, Groen en Schoonmaak konden zich hier zelf voor opgeven. Onder begeleiding van onze trainer werd de test via de computer afgenomen. Afhankelijk van de uitslagen, bieden we deze medewerkers een cursus voor taal of digitale vaardigheden aan.

Lezen en schrijven
De cursus duurt 20 weken waarbij de medewerkers elke week twee uur les krijgen onder werktijd. Naast deze cursus wordt ook onderzocht of er andere middelen mogelijk zijn om deze groep medewerkers te ondersteunen bij het lezen en schrijven en de digitale vaardigheden.

Zelfvertrouwen
Zo ondersteunen we ze graag in dat wat ze willen leren. En zo wordt werk, maar ook het dagelijks leven voor hen een stuk gemakkelijker. Want kunnen lezen en schrijven geeft mensen zoveel meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Dat is iets waar wij als Inclusief Groep graag een bijdrage aan willen leveren.