Inclusief Groep is aangesloten bij FactorWerk. FactorWerk is een samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, UWV en Sociale Werkorganisaties in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Doel: Werkgevers helpen met het vinden van de beste medewerker voor hun bedrijf. Omdat de arbeidsregio van FactorWerk erg groot is, heeft de Noord-Veluwe een apart overleg om zich te richten op de werkgeversdienstverlening in deze regio. Daar werken de gemeente Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, ROC Landstede, UWV, VeluwePortaal en Inclusief Groep samen. En alle partijen hebben daarin hun eigen rol.

Kracht van samenwerking

UWV is een organisatie met een landelijke dekking, gemeenten werken lokaal en kennen de lokale wensen en behoeften, onderwijs heeft kennis van opleidingen, VeluwePortaal heeft een groot netwerk van werkgevers en Inclusief Groep heeft kennis van de diverse doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt én heeft een infrastructuur waar mensen kunnen werken en leren. Door al deze expertise te bundelen, sta je sterker en bereiken we meer. Ronald van Hattem, Manager Team Werk Inclusief Intervens en Arjan de Graaf, accountmanager van de gemeente Putten, vertellen waarom samenwerking zo belangrijk is.

Leerlijnen

Arjan: ‘Elke zes weken overleggen en samen nadenken over de dienstverlening in de regio, schept een band. Tussen de overleggen door weten de accountmanagers elkaar steeds beter te vinden. De omgang met elkaar is prettig en heel laagdrempelig en we hebben steeds meer nieuwe ideeën om de werkgever in onze regio te ondersteunen.’

Ronald vult aan: ‘Er wordt gezamenlijk gekeken naar kanssectoren en kansberoepen. We doen dit ook door het domein Economie binnen de gemeenten te betrekken bij dit onderwerp, want het is breder dan alleen het Sociale domein. Indien nodig worden nieuwe leerlijnen ontwikkeld in samenwerking met Landstede en VeluwePortaal, zodat mensen gericht een vak leren waar ook werk in is. Daar waar het past, zetten we de infrastructuur van Inclusief Groep in voor leerlijnen.’

Ontzorgen van werkgever

Hij vervolgt: ‘Doordat we elkaar beter weten te vinden, kijken we bij vacatures niet alleen meer in onze eigen bestand voor een geschikte kandidaat. We delen vacatures met de overige partijen. Het is belangrijk dat de werkgever een geschikte kandidaat krijgt en of deze kandidaat nou een SW-indicatie heeft, een uitkering via UWV of een bijstandsuitkering van de gemeente, moet niet uitmaken. Belangrijk is dat we een kandidaat vinden voor de werkgever en de werkgever ontzorgen.’

Arjan: ‘Door allemaal te gaan werken met hetzelfde computersysteem (Sonar/WBS) moet dit in de toekomst nog makkelijker gaan.’

Ronald: ‘Ik denk dat de kracht van Inclusief Groep echt zit in het maken van de verbinding met elkaar. Wij hebben de ontwikkelplekken en de kennis van de medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat de samenwerking nu wat meer lokaal is, kunnen we ook beter luisteren naar de wensen van de diverse gemeenten. Het ontwikkelen, bemiddelen en coachen van de medewerker is wat we doen en waar we goed in zijn. Dit doen we in nauwe samenwerking met gemeenten, UWV en onderwijs en dat kan alleen maar als muziek in de oren klinken voor iedereen die het betreft.’

Een gezamenlijke actie is de week van de 1000 voorbeelden. In deze week zijn werkgevers bezocht die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans hebben gegeven. We hebben deze werkgevers verrast met een heerlijke taart en de werkgever op deze manier bedankt. Klik hier voor een korte impressie van de bedrijven die zijn bezocht.

Op de website van Inclusief Groep is meer informatie te vinden over de werkgeversdienstverlening van Inclusief Groep. Meer weten over FactorWerk? Kijk dan op de website van FactorWerk.