Samenwerking met GGz Centraal en Inclusief Groep
Om de samenwerking te versterken tekenden Inclusief Groep en GGz Centraal in mei 2018 een samenwerkingsovereenkomst en ging het project Werkkracht van start. Hoe het project Werkkracht nu verder vorm gaat krijgen, is nog niet duidelijk, maar dat de samenwerking tussen Inclusief Groep en GGz Centraal blijft bestaan, is zeker. De volgende stap in de samenwerking is om te komen, in afstemming met gemeenten, tot een passende financiering voor deze aanpak.  Het project Werkkracht biedt mensen met een psychische kwetsbaarheid de kans om beter begeleid te worden richting de arbeidsmarkt.

In het verleden werkten Inclusief Groep en GGz Centraal vooral naast elkaar in plaats van met elkaar. Met het project Werkkracht is daar verandering in gekomen en maken beide partijen optimaal gebruik van elkaars expertises. De samenwerking zorgt voor kortere lijntjes, de professionals en organisaties weten elkaar beter te vinden en kandidaten kunnen zich soepeler bewegen tussen beide organisaties. Ook kunnen zij kiezen uit een breder spectrum aan werksoorten.

GGz Centraal en Inclusief Groep: ‘We willen graag de noodzakelijke verbinding met de maatschappij, de kandidaten/patiënten, met de medewerkers, de partners, maar ook met de financiers intensiveren. Dit kan alleen als we elkaar weten te vinden en van elkaar kunnen leren.’

Meer informatie over het project Werkkracht is ook te vinden in het Inspiratie Magazine van Cedris ‘Gluren bij de buren’.  (pag. 10 en 11). Hieronder een verhaal uit de praktijk. In dit project werkten we ook samen met de gemeente en UWV:

Kandidaat Werkkracht op weg naar werk

Jan, 56 jaar
Jan is een man van 56 jaar uit Nunspeet en staat bekend als de zwerver van Nunspeet. Hij heeft wel een vast woonadres, maar veel mensen kennen hem, zittend op één van de vele bankjes op openbare plekken in Nunspeet, waar hij een groot deel van de dag verblijft. Hij heeft al jaren een Wajong uitkering en het is erg lastig contact met hem te krijgen.

Vertrouwde omgeving
Aangezien hij regelmatig op een bankje voor de locatie van Inclusief Groep in Nunspeet is te vinden, wordt Jan uitgenodigd voor een eerste gesprek bij Inclusief Groep, omdat dit voor hem een vertrouwde plek is. Jan heeft hier een gesprek met een medewerker van UWV en een IPS’er. Een IPS’er is een medewerker van GGz die mensen met een psychische aandoening ondersteunt bij het vinden en behouden van betaald werk. IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun.

Het blijft lastig om contact te krijgen, totdat de IPS’er erachter komt dat Jan telefonisch contact niet prettig vindt., Contact via SMS gaat prima. Er volgen meerdere gesprekken met Jan, de IPS’er en UWV, altijd op locatie van Inclusief Groep. Jan komt zijn afspraken na, mits hij een SMS krijgt.

Gemotiveerd om te werken
Jan is gemotiveerd om te gaan werken. Hij stelt samen met de IPS’er een cv op en er wordt onderzocht wat hij nodig heeft in werk en welk werk passend is. Het lijkt Jan leuk om postbode of schilder te worden. Tijdens de gesprekken die hij heeft bij Inclusief Groep ziet hij ook postbodes en schilders rondlopen en dat werk trekt hem. Het blijkt echter dan Jan te lang uit het arbeidsproces is geweest om gelijk aan het werk te gaan. Het zou goed zijn als hij naar het Participatiehuis zou gaan, zodat hij daar kan werken aan zijn werknemersvaardigheden.

Jan ziet dit eerst niet zitten, omdat hij dan naar Harderwijk moet. Na een aantal gesprekken bij Inclusief Groep begrijpt Jan dat hij eerst wel wat moet leren, voordat hij echt aan het werk kan. De eerste paar keer naar Harderwijk reist er iemand met hem mee.

In het Participatiehuis vindt diagnose plaats en worden er leerdoelen opgesteld. Op methodische wijze wordt gewerkt aan zijn werknemersvaardigheden. In Harderwijk is ook een Postafdeling. Vanuit het Participatiehuis Harderwijk kan Jan in de toekomst misschien wel een leerwerkplek krijgen bij de Post. En wie weet zien we Jan straks wel als postbode ‘rondzwerven’ in Nunspeet.

1 + 1 = 3
Doordat de verschillende instanties UWV, gemeente, GGz en Inclusief Groep de expertises hebben gebundeld, is het gelukt om met Jan in gesprek te komen en hem te motiveren om weer te werken aan zijn toekomst. Samenwerking loont!