Van betekenis zijn. Impact maken en op een positieve manier bijdragen aan de samenleving. Dat geldt zeker voor Inclusief Groep. In ons maatschappelijk jaarverslag laten we zien voor wie we dat doen en hoe we dat doen. In deze nieuwsbrief vindt u de link naar het maatschappelijk jaarverslag.  In het maatschappelijk jaarverslag 2022 laten we ondernemers, bestuurders en consulenten aan het woord. Mensen die vanuit hun perspectief zien en ervaren wat de toegevoegde waarde van Inclusief Groep is.

Verhalen van mensen

Zo leren we de verhalen kennen van onze schoonmakers in Ermelo, van Marjolein die gaat werken bij Sociaal Plus en van onze collega’s bij Sell Plastics. We zien de inzet en motivatie van deze mensen én van de organisaties om hen heen. Hoe meer we samenwerken, hoe meer impact we kunnen realiseren.

Maar we lezen ook over Jack. Daar loopt het anders dan gehoopt. Uiteindelijk blijkt de stap naar werk te groot. De klantmanager van de gemeente en de familie van Jack zijn het hierover eens. Is er dan geen positieve impact? Zeker wel; er is veel geleerd en Jack weet waaraan hij nog te werken heeft om de stap naar een baan te kunnen maken. In ieder geval is het geprobeerd!

Ontwikkeling van medewerkers

Twee weken geleden heb ik de certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de cursus Tel mee met Taal. Twee weken daarvoor had ik meegedaan met één van de lessen. Het belang van deze cursus is groot. Het helpt mensen om beter te begrijpen wat ze lezen, om beter te kunnen meedoen met bankzaken via je telefoon, met het schrijven van een briefje. In alle kwetsbaarheid met elkaar delen wat je nog niet kunt en met veel motivatie en plezier leren van de trainer en van elkaar, geeft meer zelfvertrouwen. Het helpt je om een rijker sociaal leven te hebben.

Inclusief Groep kent veel stakeholders. Op allerlei manieren informeren we hen over wat we doen. Zo kunnen ze ook zelf kennis nemen van de impact die we realiseren in het leven van mensen. In maart hebben we een Masterclass van twee avonden georganiseerd voor gemeenteraadsleden en hebben we een rondleiding verzorgd voor de Participatieraad Putten.

Voor juni staat er weer een maatjesmiddag op het programma. Een uurtje meewerken met onze collega’s is zo leuk en geeft zoveel inzicht! Dichterbij dan dat kun je bijna niet komen om de impact van ons werk te zien. Deelnemers kijken daar altijd met veel plezier op terug.

Zo bouwen we aan economisch, maatschappelijk en sociaal rendement. Dat is wat wij willen: van betekenis zijn voor mensen en voor de samenleving!