Wmo-afdeling Care&Work succesvol

Care&Work is een afdeling binnen Inclusief Groep waarbij de werelden van arbeidsmatige dagbesteding én die van betaalde arbeid dichter bij elkaar komen. Door samen te werken met diverse zorginstellingen bundelen we onze kennis en expertise en brengen we deze twee werelden samen.

Voor wie is deze afdeling?

Care&Work kan worden ingezet voor kandidaten met een WMO-indicatie. Er wordt gewerkt in kleine groepen (conform criteria aanbesteding WMO). De kandidaten werken binnen een veilig ontwikkelklimaat, waarbij oog en aandacht is voor de verschillende leefgebieden. Vandaar uit kunnen stappen worden gezet richting werk.

Care&Work biedt kansen

Dat Care&Work succesvol is, dat laten de resultaten wel zien. De afgelopen jaren zijn diverse kandidaten doorgestroomd naar betaald werk. Lees het verhaal van Fernando. Na vele jaren dagbesteding werkt hij nu al postbode. Zijn grote wens kwam uit!

Meer informatie?

Kom dan eens langs om een kijkje te nemen. Wij zijn ook bereid om bij u op locatie informatie te geven over Care&Work.
Bel voor het maken van een afspraak naar 0341-274111 of mail naar info@inclusiefgroep.nl