Wij willen u laten zien hoe wij binnen Inclusief Groep technologische innovatie toepassen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt breder in te kunnen zetten. Technologische innovatie kan ook een oplossing bieden om de schaarste op de arbeidsmarkt te verminderen doordat mensen beter kunnen doorstromen naar reguliere werkgevers.

In ons webinar van 15 juni kwam dit naar voren. U kunt dit webinar terug zien op onze website).
Binnen Inclusief Groep zijn er diverse technologische innovatieve projecten in ontwikkeling. Bij deze projecten betrekken we ook een aantal strategische partners zoals KIT (Kennisalliantie Inclusie en Technologie), TNO en Hellebrekers uit Nunspeet.

Wij nodigen u graag uit voor een workshop bij ons op locatie. Wij laten u zien en ervaren hoe wij technologische innovatie toepassen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt breder in te kunnen zetten. Wij hopen u hiermee te inspireren om samen te kijken naar de mogelijkheden voor technologische innovatie die er zijn binnen uw organisatie. Zo werken we gezamenlijk aan één van de oplossingen om de schaarste op de arbeidsmarkt te verminderen. Leendert Bos (kwartiermaker KIT en adviseur Innovatie Cedris) en Maurice Diteweg (Directeur Industriële Automatisering Hellebrekers) leveren een bijdrage aan deze workshops.

Waar en wanneer:
Dinsdag 21 september, op onze locatie in Ermelo, Paul Krugerweg 43 b
Donderdag 23 september op onze locatie in Nunspeet, Industrieweg 47

Tijd
De workshops zijn van 15.30 uur tot ±17.00 uur. U ontvangt te zijner tijd nog het definitieve programma

Aanmelden:
Opgeven kan via onze website (of scan bijgaande QR code)

Wees er snel bij. Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen.

Wij hopen u te ontmoeten op 21 op 23 september!
NB: Begin dit jaar hebben wij een Save the Date verstuurd voor ons najaarscongres op 23 september. Aangezien we niet weten of dan de 1,5 meter regel nog steeds geldt, hebben we besloten dit najaarscongres niet door te laten gaan. Het is namelijk niet mogelijk om op onze locatie een grootschalig fysiek evenement te organiseren en deze 1,5 meter te borgen.