Bent u op zoek naar ontwikkeltrajecten voor jongeren gericht op werk? Wij werken nauw samen met opleidingsinstanties en scholen om trajecten op maat voor jongeren aan te bieden. Onze jongerencoach gaat graag met u in gesprek om u te adviseren welke dienst het beste past voor de jongere die het betreft. U kunt onder andere bij ons terecht voor de volgden diensten:

Onderzoek en advies in ons Arbeidsonderzoekcentrum

In het Arbeidsonderzoekscentrum doorloopt de jongere een kort traject. Onze toegepaste psycholoog helpt daarbij.

We doen praktijkoefeningen en specifieke testen en passen ook nieuwe technologische ontwikkelingen toe, zoals game-based assessement. Daardoor krijgt de jongere meer inzicht in zijn/haar talenten en de kansrijke sector die het beste matcht bij het uitstroomprofiel. De testen kunnen ook worden aangeboden in de taal van herkomst van de jongere. Om de jongere een beeld te geven van de verschillende sectoren, werken we met VR-brillen voor de beroepenoriëntatie. Meer weten over het gebruik van VR- brillen en game-based assessment? Kijk dan hier hoe wij dit en andere technologische innovaties toepassen binnen Inclusief Groep..

Trainingen

Wij bieden trainingen aan op maat, specifiek voor jongeren. Bijvoorbeeld een empowerment of sollicitatietraining. Inclusief Groep heeft eigen trainers in dienst die op maat trainingen ontwikkelen.

MBO praktijkleren met praktijkverklaring

Praktijkleren is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn een volwaardig MBO diploma te halen. Door Praktijkleren kunnen kandidaten een landelijk erkende praktijkverklaring halen op de werkvloer. Het mooie van Praktijkleren is dat je als werkgever heel gericht kijkt welke vaardigheden jouw medewerkers moeten kunnen en hiervoor wordt dan in samenwerking met Landstede een leerlijn ontwikkeld. De praktijkopleider die werkzaam is bij de werkgever begeleidt de kandidaat en toetst de vaardigheden af. Landstede en Inclusief Groep ondersteunen de werkgever bij dit proces. Meer weten? Kijk dan naar dit korte filmpje over Eunice die via Inclusief Groep deze route heeft gevolgd.

Entreeopleiding Aan het werk

De entreeopleiding Aan het Werk bereidt jongeren voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. De jongeren volgen één dag in de week op de locatie van Inclusief Groep lessen die door een docent van Landstede worden verzorgd. De overige dagen (minimaal 20 uur)  werken zij in de praktijken hebben een dienstverband bij een werkgever. Dit kan een baan zijn bij Inclusief Groep, maar het kan ook een baan zijn bij een externe werkgever. Samen met de jongeren kijken we welke werkrichting past.

Deze opleiding is voor iedereen tussen de 16 en 27 jaar die niet zelfstandig de Entreeopleiding bij het ROC kan volgen en geen startkwalificatie heeft. Meer informatie kunt u vinden in onze algemene flyer. Ook is er een speciale flyer voor de jongeren.

Stages en werk- en leerplekken

In onze werkbedrijven bieden we stages en werk- en leerplekken aan voor leerlingen/studenten vanuit allerlei scholen. Inclusief Groep is een erkend leerbedrijf door het SBB (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven).

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze jongerencoach, Gretha van Asselt. Zij is te bereiken via g.vanasselt@inclusiefgroep.nl of via het algemene nummer 0341-274111.